© Tromptransport.nl 2016

Op en Overslag

In ons warehouse worden de goederen van onze opdrachtgevers ingeslagen, gecontroleerd, opgeslagen en uitgeslagen. Daarnaast worden ook waarde- toevoegende handelingen, zogenaamde Value Added Services uitgevoerd. Voor onze opdrachtgevers, die actief zijn in verschillende marktsegmenten, geldt dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de uiteindelijke klant altijd voorop staat. Ook is het mogelijk uw goederen door ons te laten picken, packen en verzenden. Op basis van specifieke kenmerken van goederen en goederenstromen wordt in overleg met de opdrachtgever de wijze van opslag en de opslaglocatie bepaald. Jan Tromp Transportgroep beschikt hiervoor over 7500 m² opslagruimte. Als extra service biedt Jan Tromp Transportgroep haar opdrachtgevers de mogelijkheid gebruik te maken van onze douane- faciliteiten.
Warehousing en physical distribution vormt een aparte businessunit binnen onze organisatie met haar eigen toegevoegde waarde en specialiteiten, die samen met ons Europese transportnetwerk de basis vormt voor het voeren van de volledige regie over uw logistieke processen. Door het uitbesteden van warehouse- activiteiten aan Jan Tromp Transportgroep zijn onze opdrachtgevers, of liever gezegd onze partners in logistiek, nog beter in staat om zich te richten op hun kernactiviteiten. Veelal heeft onze klant rechtstreeks contact met onze Warehousemanager waardoor er snel en efficiënt gecommuniceerd kan worden over de aanwezige produkten. Onze klantgerichtheid en flexibiliteit, resulterend in een kwalitatief hoogwaardige service, worden door onze partners benut om hun eigen positie in de diverse marktsegmenten te versterken. Door samenwerking met Jan Tromp Transportgroep zijn ze in staat snel en adequaat op veranderingen in o.a. marktsituatie en seizoenspatronen in te spelen.
© Tromp ttransportgroep

Op en Overslag

In ons warehouse worden de goederen van onze opdrachtgevers ingeslagen, gecontroleerd, opgeslagen en uitgeslagen. Daarnaast worden ook waarde- toevoegende handelingen, zogenaamde Value Added Services uitgevoerd. Voor onze opdrachtgevers, die actief zijn in verschillende marktsegmenten, geldt dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de uiteindelijke klant altijd voorop staat. Op basis van specifieke kenmerken van goederen en goederenstromen wordt in overleg met de opdrachtgever de wijze van opslag en de opslaglocatie bepaald. Jan Tromp Transportgroep beschikt hiervoor over 7500 m² opslagruimte.Als extra service biedt Jan Tromp Transportgroep haar opdrachtgevers de mogelijkheid gebruik te maken van onze douane- faciliteiten.
Warehousing en physical distribution vormt een aparte businessunit binnen onze organisatie met haar eigen toegevoegde waarde en specialiteiten, die samen met ons Europese transportnetwerk de basis vormt voor het voeren van de volledige regie over uw logistieke processen.Door het uitbesteden van warehouse- activiteiten aan Jan Tromp Transportgroep zijn onze opdrachtgevers, of liever gezegd onze partners in logistiek, nog beter in staat om zich te richten op hun kernactiviteiten. Veelal heeft onze klant rechtstreeks contact met onze Warehousemanager waardoor er snel en efficiënt gecommuniceerd kan worden over de aanwezige produkten. Onze klantgerichtheid en flexibiliteit, resulterend in een kwalitatief hoogwaardige service,  worden door onze partners benut om hun eigen positie in de diverse marktsegmenten te versterken. Door samenwerking met Jan Tromp Transportgroep zijn ze in staat snel en adequaat op veranderingen in o.a. marktsituatie en seizoenspatronen in te spelen.